Logistieke termen in de transportwereld

Bill of Lading B/L

Bill of Lading of vaak geschreven als B/L is een document dat wordt gemaakt door de vervoerder van de goederen en afgegeven wordt aan de verzender. In de bill of lading staat dat de goederen in een acceptabele staat zijn ontvangen en klaar zijn om verzonden te worden. Lees hier meer over Bill of Lading bij Mundo.

Wat betekent de afkorting POL in de logistieke wereld?

POL betekent Port of Loading. Oftewel de haven waar de goederen aan boord geladen wordt van een schip. Mundo International Logistics heeft wereldwijd POL.

Wat betekent de afkorting POD in de logistieke wereld?

POD betekent Proof of Delivery en wordt ook gebruikt als Port of Discharge.

Proof of Delivery is dat u een document krijgt van ons waarop staat dat uw vracht goed is aangekomen op de plaats van bestemming.

Bij gebruik van Port of Discharge verwijst het naar de plaats waar uw cargo is gelost. U wilt uiteraard weten waar uw vracht zich bevindt en wanneer het geleverd of gelost is.

Het team van Mundo is altijd op de hoogte waar uw lading is. Uw persoonlijke contactpersoon zal u hierover op de hoogte houden.

Wat is Cross Trade

Cross Trade is een verscheping tussen twee landen, waar de lading niet via het land van de klant/opdrachtgever loopt.

Wat betekent RORO

RORO staat voor Roll-On/Roll-Off). De te vervoeren lading wordt rijdend aan boord of van boord gereden. Met name voor producten (zoals voertuigen) met grote of afwijkende afmetingen en zware gewichten. Uw lading kan snel gelost of geladen worden. Uiteraard werkt Mundo nauw samen met gerenommeerdere RoRo Rederijen. Lees hier meer informatie over RoRo

Wat houdt FCL in?

FCL staat voor Full Container Load, oftewel een volle container lading. Bij FCL staat de gehele container voor u ter beschikking.
LCL staat voor Less than Container Load. Oftewel een deellading container of groupage genoemd. Wanneer uw goederen niet een hele container in beslag nemen is het vaak goedkoper om te kiezen voor LCL. De container wordt dan gedeeld met en gevuld met verschillende andere transporteurs. Meer lezen over FCL.

Wat zijn Flat Rack Containers?

Flat Rack Containers zijn stalen containers die erg geschikt zijn voor zware lading en lading die vanaf de bovenkant of zijkant geladen moeten worden. Meer uitleg over flatrack containers lees je hier.

Wanneer gebruik je Reefer Containers?

Een reefer container is een gekoelde zeecontainer. Bij temperatuurgevoelige lading zetten we een refrigerated container in.

Waar staat ADR voor?

ADR staat voor: Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route. Oftewel in het Nederlands: Het Europese verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

ADR Transport kent verschillende klassen.

Klasse 1:           Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Klasse 2:           Gassen

Klasse 3:           Brandbare vloeistoffen

Klasse 4.1:        Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand

Klasse 4.2:        Voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) stoffen

Klasse 4.3         Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

Klasse 5.1:        Oxiderende stoffen

Klasse 5.2:        Organische peroxides

Klasse 6.1:        Giftige stoffen

Klasse 6.2:        Infectueuze (besmettelijke) stoffen

Klasse 7:           Radioactieve stoffen

Klasse 8:           Corrosieve (bijtende) stoffen

Klasse 9:           Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Wat is BREAKBULK?

Wanneer goederen te groot zijn voor een container of te zwaar zijn voor een vliegtuig  maken we gebruik van breakbulk. Wij zijn gespecialiseerd in het verschepen van grote machines, zoals rollende materieel en andere grote en buitenmaatse goederen. Een groot voordeel van breakbulk is dat de machines of voertuigen die verscheept dienen te worden niet eerst uit elkaar gehaald hoeven te worden. Dat scheelt veel tijd en dus geld.  Lees meer over projectcargo.